Чогаалчының дугайында ажылдар

Тыва дылда

Орус дылда

Ооң дугайында

  1. Кара-Күске Чооду Шылаг-човаг билбес: (чогаалчы журналист, артист А. Шоюн) // Шын. — 2006. — Август  5.
  2. Монгуш У. Чаштар делегейи – мээң ораным (Август 4-те артист, чогаалчы, журналист А. Шоюн. 50 харлаар) // Сылдысчыгаш 2006 – Август 1.
  3. Кара-Күске Чооду. Ш. А. Сан-оолович: (50 харлаан) // Люди и события. Год. 2006. Указ. Календарь по Туве на 2006 год. Кызыл 2006 — с 43-47.
  4. Шоюн Александр Сан-оолович // Тываның чогаалчылары =Писатели Тувы. — Кызыл, 2001. — с.53-54.
  5. «Чогаал ажылым ара соксай бербээн…» (уруглар чогаалчызы, «Сылдысчыгаш» солуннуң редактору А. Шоюң-биле интервью) // Тыва Респ. — 1997. — Январь 9.
  6. Ооржак Э. Билиглерге белек // Тыв. Аныяктары. — 1988.- Январь12. – Номга рең: Шоюн А. С. Балыктар аштай бээр: чечен чугаалар. — Кызыл: Тыв НҮЧ, 1987. — 48ар.