Чогаалчының дугайында ажылдар

Тыва дылда

Орус дылда

  1. беседу вела С. Ондар. Шаңгыр-оол Суваң «Городские собаки»: экскурс по судьбе и душе [о известн. Журналисте и писателя Ш.Суваң ]// Мотиватор. - 2014.
  2. Даржай А.. Шаңгыр-оол Монгушович Суваң 60 харлаанынга// Люди и события. Год. 2009: указ. – календарь по Туве на 2009г. – Кызыл. - 2008.
  3. Доңгак Р.. Чечен чугаадан тоожуже: [чогаалчы шаңгыр-оол Суваңның «Туматтар» деп тоожузунуң дугайында]// Улуг-Хем. - 2008.
  4. Доңгак, Р.. «Буян-Бадыргының хуулгаазыны» Ш.Суваңның «Хемчик нояны» деп тоожунуң дугайында.// Шын. - 2009.
  5. Монгуш У.. Прозаның 60 харлаанынга эртем сөзү// . - 2009.
  6. Сандю С.. Утказы-кижизидилге: [Ш. Суваңның «Хүн-Херелден аалчылар» деп номунга хамаарыштыр]// Шын. - 1992.
  7. Тыва Республиканың чогаалчылары = Писатели Республики Тыва. Суваң Шаңгыр-оол Монгушевич: [ооң дугайында]// Кызыл. - 2000.
  8. Чамзырын Е.Т.. «Чагаа» -мөзү-шынар дугайында тоожу// Улуг-Хем. - 2010.