Чогаалчының дугайында ажылдар

Тыва дылда

Орус дылда

Чогаалчыныӊ дугайында ажылдар

1. Комбу С. Тувинская литература. Словарь. – Новосибирск. – 2012. - Ар. 287.

2. Кылаӊ-оол Н, Тембрел С. Чогаалчы Моторг Тирчинниӊ допчу намдары. – 2015.

3. Оюн-Бартан Д. Тес-Хем – чоргааралым, хүндүткелим, хандыкшылым. – Кызыл.- 2007. – Ар. 152.

4. Тирчин Моторк Айыжыевич: о нем //Тываныӊ чогаалчылары — Писатели Тувы, 2001. — Ар. 46.