Чогаалчының дугайында ажылдар

Тыва дылда

Орус дылда

 1. 11. Монгул-оол Б.. Эжимниң сөңү// Шын. - 1992.
 2. 16. Монгуш Ч.. Тоожуну номчааш// Шын. - 1972.
 3. 8. Куулар Ч.Ч.. Сакпак адаан саргыдып кээр// Улуг-Хем. - 1993.
 4. Балчыр С.. Тываныӊ дамырак кара суу дег арыг…// Шын. - 2009.
 5. Данзын М.. Онзагай салым-чаяан// Шын. - 2009.
 6. Даржай А.А.. Арын-нүүрнүӊ шүлүкчүзү// Шын. - 1999.
 7. Доржу М.Б.. Тува литературная// Кызыл. - 2005.
 8. Дуюнгар М., Д. Монгуш. Ооң дугайында дамчыыр чугаалар, сактыышкыннар. Ооң кичээлдери// Тываның аныяктары. - 1992.
 9. Кудажы К.-Э.К. Николай Рубцов, Монгуш Доржу. Джон Оʼкай, бодум болгаш өскелер-даа// Улуг-Хем. - 2001.
 10. Куулар Ч.Ч.. Доржу Монгуш Баянович: 65 харлаанынга// Люди и события. Год 2004.. - 2004.
 11. Мижит Э.. Бедик поэтиктиг культураныӊ шүлүкчүзү// Шын. - 2009.
 12. Мижит Э.. Бедик поэтиктиг культураныӊ шүлүкчүзү// Эне сөзү. - 2009.
 13. Монгуш Б.. Улуг Пушкин сагындырар// Эне сөзү. - 2010.
 14. Монгуш З.. «Эртем-билиг өртемчейин кызыл-даван эгелээн мен»// Шын. - 1997.
 15. Монгуш М.. Өвүр черден ырлап үнгеш…// Шын. - 2009.
 16. Монгуш М.. Шүлүк эжимге// Шын. - 2001.