Чогаалчының дугайында ажылдар

Тыва дылда

Орус дылда

  1. . Сагаан-оол Виктор Биче-оолович: [Некролог]// Шын. - 2002.
  2. Допчаа А.. Кызыл дузаламчы// Шын. - 1975.
  3. Доржу М.. Ажылчынның ырын ажып ора…// Шын. - 1968.
  4. Кенин-Лопсан М.. Оруун тыпкан шүлүкчү// Шын. - 1972.
  5. Кенин-Лопсан М.. Шүлүк бижиириңни черле кагба// Шын. - 1983.
  6. Кенин-Лопсан М.. Сөс хааны// Шын. - 1991.
  7. Куулар Н.. Кара-Хөлүм оглу-ла мен...»// Шын. - 1994.
  8. Локонов В.. …Волосы ‒ лесная глухомань// Тув. правда. - 1977.
  9. Серен-оол Ч.. Шүлүкчү, ажылчын чогаалчы// Люди и события Кызыл. - 1999.
  10. Ш. Доржу. Ажылчын чогаалчының ак оруу// Хем-Белдири. - 1994.