Бегзин-оол Алексей Сарыгларович

Бегзин-оол Алексей Сарыгларович

Aлексей Сарыгларович Бегзин-оол 1949 чылдың октябрь 28-те Барыын-Хемчик кожууннуң Хөнделең-Аксынга төрүттүнген.

Аксы-Барлык ортумак школазын, Новосибирскиде партияның Дээди школазының журналистика факультедин дооскан. Ажылчы базымын «Тыва кобальт» комбинатка чүдүрүкчүден эгелээн. «Тываның аныяктары» солунга корреспондентилеп, көдээ совет даргалап, партияның Барыын-Хемчик райкомунга килдис эргелекчилеп, «Шын» солуннуң тускай корреспондентизи болуп, «Хемчиктиң сылдызы» солуннуң «Улуг-Хем» район солунунуң редакторунга ажылдап чораан.

Шүлүкчү. Чогаал ажылынче 1990 чылда кирген. Ооң шүлүктери республика солуннарынга, «Улуг-Хем» журналга үнгүлээн. Шүлүктериниң баштайгы чыындызы «Болчаг» деп ат-биле 1995 чылда үнген. Дараазында чылдарда «Челелер», «Дииреңниг дүн» деп шүлүк чыындылары үнген. Ол Омар Хайямның шүлүктерин тыва дылче очулдурган.

2008 чылда «Шылгалданың үш үжүүрү» деп номун, 2012 чылда «Черим-чуртум кижилери» деп очерктер номун үндүрген.

A.C. Бегзин-оол ССРЭ-ниң журналистер, Тываның Чогаалчылар эвилелдериниң кежигүнү. Ол Тыва Республиканың Президентизиниң Хүндүлүг Бижии-биле шаңнаткан.

A.C. Бегзин-оол август 2015 чылда мөчээн.

 

Материалды Е. Танованың “Тываның чогаалчылары: намдар-төөгүзү, ажыл-чорудулгазы” (энциклопедиктиг тайылбырлар) деп номундан алган.

(Е. Танова. Писатели Тувы: биографии и творческая деятельность (энциклопедический справочник). Для учителей тувинской литературы. – Кызыл: ОАО “Тываполиграф”, 2013. – 192 с.)