Дуюнгар Михаил Монгушевич

Дуюнгар Михаил Монгушевич

Михаил Дуюнгар (Монгуш) 1952 чылдыӊ апрель 2-де Барыын-Хемчик кожууннуӊ Ак сумузунга малчын өг-бүлеге төрүттүнген. Ортумак школаны доозуп, шериг хүлээлге эрттирген соонда, 1976 чылда Кызылдыӊ эмчи училищезин дооскан. Чогаал ажылын школачы чылдарындан эгелээн.

1980 чылда Михаил Дуюнгар Москваныӊ М. Горький аттыг литература институдунуӊ проза салбырын көскү совет совет критик, профессор В. И. Гусевтиӊ семинарынга дооскан. Баштайгы ному «Бөрү дүнү».