Парлаттынып үнген чогаалдары
  1. Ачамның шолазы. Ачамның шолазы . - Кызыл: ТывНҮЧ, 1999
  2. Кижи араатан. Кижи араатан тоожу. - Кызыл: ТывНҮЧ, 2006
  3. Кижи-бүрүс. Кижи-бүрүс элдеп-эзин тоожужугаш. - Кызыл: ТывНҮЧ, 2010
  4. Тоол чурттуг оол. Тоол чурттуг оол чечен чугаалар, шиижиткен тоол. - Кызыл: ТывНҮЧ, 1994
  5. Туматтар. Туматтар тоожу. - Кызыл: ТывНҮЧ, 2007
  6. Хемчик Нояны. Хемчик Нояны тоожу. - Кызыл: Полиграфсервис, 2009
  7. Хоорай ыттары. Хоорай ыттары . - Кызыл: ТывНҮЧ, 2013
  8. Хүн-Херелден аалчылар. Хүн-Херелден аалчылар тоожулар, шии, чечен чугаалар. - Кызыл: ТывНҮЧ, 1992