Парлаттынып үнген чогаалдары
  1. Авыралдыг Алдын-Кушкаш. Авыралдыг Алдын-Кушкаш шүлүктээн тоолдар, шүлүктер. - ТЫВАНЫҢ НОМ ҮНДҮРЕР ЧЕРИ – КЫЗЫЛ, 1983
  2. Ажылчынның ыры. Ажылчынның ыры шүлүктер, шүлүглелдер. - Кызыл: Республика типографиязы, 1968
  3. КЫЗЫЛ ДУЗАЛАМЧЫ. КЫЗЫЛ ДУЗАЛАМЧЫ ЧЕЧЕН ЧУГААЛАР. - Кызыл, 1975
  4. Мөңгүн Согуннар. Мөңгүн Согуннар Шүлүктер. - ТЫВАНЫҢ НОМ ҮНДҮРЕР ЧЕРИ КЫЗЫЛ, 1979
  5. Часкы шинчи. Часкы шинчи Шүлүктер. - ТЫВАНЫҢ НОМ ҮНДҮРЕР ЧЕРИ Кызыл, 1972
  6. Ырым – чалгын. Ырым – чалгын ШҮЛҮКТЕР, ШҮЛҮКТЭЭН ТООЛДАР. - ТЫВАНЫҢ НОМ ҮНДҮРЕР ЧЕРИ КЫЗЫЛ, 1996