Ыры апарган шүлүктериниң сөзүлелдери

1. Даӊгына // Даӊгына: шүлүктер. – Кызыл: ТывНҮЧ, 1996. – 96 ар.

2. Тыва // Чолдуӊ ному: шүлүктер, очулгалар. – Кызыл: ТывНҮЧ, 2006. – 128 ар.

3. Өвүр // Чолдуӊ ному: шүлүктер, очулгалар. – Кызыл: ТывНҮЧ, 2006. – 128 ар.

 

Ыры апарган шүлүктериниң даңзызы