Ыры апарган шүлүктериниң сөзүлелдери

Ыры апарган шүлүктериниң даңзызы
  1. БАЛГАЗЫННЫҢ КЕЖЭЭЛЕРИ -
  2. БАЯНЫМНЫ -
  3. КОЖАМЫКТАР -
  4. КЫҢГЫРГАЙ -
  5. ТӨРЭЭН ХЕМИМ ЭРИИНГЕ -
  6. ЧАСКЫ КЕЖЭЭ МАГАДАНЧЫГ -
  7. ЧҮРЭЭМ МЕҢЭЭ СҮМЕЛЕМ -
  8. ӨСКЕН ХЕМИМ -