Сайтты Тываныӊ күрүне университеди, Национал школа хөгжүдер институт, республиканыӊ инновациялыг төптери күжүн кадып тургускан.

Тус-тус чогаалчыларныӊ арыннарында тодаргай киржикчилерин айыткан.

Сайтты Тываныӊ күрүне университединиӊ күсели-биле хандыртынып турар.

Мегапроектиниӊ директору, автору – Бавуу-Сюрюн Мира Викторовна, тыва филология болгаш ниити дыл эртемнериниң кафедразыныӊ профессору, филология эртемнериниӊ кандидады, «Тюркология» эртем-өөредилге төвүнүӊ директору.

Идеяныӊ автору, проектиниӊ координатору – Эренчинова Татьяна Александровна, Национал школа хөгжүдер институттуӊ эртем талазы-биле оралакчызы, педагогика эртемнериниӊ кандидады.

Удуртукчулар: