Чогаалчының дугайында ажылдар

Тыва дылда

Орус дылда

  1. . С. К. ТОКАНЫ ӨӨНГЕ КИИРИП, ХҮНДҮЛЕП ЧОРААН АРАТТАР// . - 0.
  2. . ХАРАКТЕРИСТИКА// Тув. правда. - 0.
  3. Дангыт ЧЫДЫМ. Юбилей: ТАЛАНТЛИВЫЙ СЫН ЛЕДНИКОВЫХ ВЕРШИН// УВИНСКАЯ ПРАВДА. - 0.
  4. СААЯ МАЙНАК ОНАНОВИЧ. (Биография) на русском языку// . - 1940.
  5. Черлиг-оол КУУЛАР. Юбилей: САЛЫМ-ЧАЯАННЫҢ ХАЙЫРАЗЫ// Шын. - 2010.