Танова Екатерина Туктуг-ооловна

Танова Екатерина Туктуг-ооловна

Екатерина Туктуг-ооловна Танова 1930 чылдың март 27-де Сүт-Хөл кожууннуң Кара-Чыраага төрүттүнген.

Кызыл-Тайга, Суг-Аксы эге школаларынга, Кызылдың № 2 ортумак школазынга өөренип, Абаканның башкы, Кызылдың педагогика институттарын, Москвага Партияның Дээди школазының журналистика факультедин, Москваның Ломоносов аттыг күрүне университединиң аспирантуразын дөөзуп, аңаа эртем адын камгалаан.

Туранның № 2 школазынга башкылап, пионер вожатыйлап, Кызылдың педучилищезинге комсомол комитедин секретарьлап, «Тываның аныяктары» солунга килдис эргелекчилеп, Тыва радиога редакторлап, Тыва телевидение болгаш радио Комитединге оралакчы даргалап, Республиканың хөгжум-шии театрынга директорлап, пединститутка башкылап, эге өөредилге факультединге деканнап, Москвада Горький аттыг литература институдунга тыва бөлүкке тыва литература болгаш фольклор башкылап, педагогиктиг билиглер бедидер институтка ажылдап чораан.

Педагог, журналист, шүлүкчү, прозачы, драматург, хөй-хөй очерктерниң, публицистиг болгаш эртем талазы-биле чүүлдерниң автору.

Е.Танова Тыва Республиканың «Куш-ажылчы шылгарал дээш» деп медалы-биле, «ССРЭ-ниң телевидениениӊ болгаш радионуӊ тергиини» деп хөрек демдээ-биле шаңнаткан. Тыва Республиканың Куруне шаңналының лауреады.

Е.Т. Танова - Тываның Улустуң чогаалчызы, ССРЭ-ниң Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү, төөгү эртемнериниң кандидады, ТКУ-нуң хүндүлүг профессору, Кызыл хөөрайның, Сүт-Хөл кожууннуң Хүндүлүг хамаатызы.