Бегзин-оол Алексей Сарыгларович

Бегзин-оол Алексей Сарыгларович

Aлексей Сарыгларович Бегзин-оол 1949 чылдың октябрь 28-те Барыын-Хемчик кожууннуң Хөнделең-Аксынга төрүттүнген.

Аксы-Барлык ортумак школазын, Новосибирскиде партияның Дээди школазының журналистика факультедин дооскан. Ажылчы базымын «Тыва кобальт» комбинатка чүдүрүкчүден эгелээн. «Тываның аныяктары» солунга корреспондентилеп, көдээ совет даргалап, партияның Барыын-Хемчик райкомунга килдис эргелекчилеп, «Шын» солуннуң тускай корреспондентизи болуп, «Хемчиктиң сылдызы» солуннуң «Улуг-Хем» район солунунуң редакторунга ажылдап чораан.

 

 

Материалды Е. Танованың “Тываның чогаалчылары: намдар-төөгүзү, ажыл-чорудулгазы” (энциклопедиктиг тайылбырлар) деп номундан алган.

(Е. Танова. Писатели Тувы: биографии и творческая деятельность (энциклопедический справочник). Для учителей тувинской литературы. – Кызыл: ОАО “Тываполиграф”, 2013. – 192 с.)