Тока Салчак Калбак-Хөрекович

Тока Салчак Калбак-Хөрекович

Салчак Калбак-Хөрекович Тока 1901 чылдың декабрь 15-те Тыва Республиканың Каа-Хем кожуунунуң Мергенге төрүттүнген. Бичии чылдарында Терзиг-Аксының бай орустарынга хөлечиктеп, күш-ажылга дадыккан. Ол 1925-1929 чылдарда Москвага Чөөн чүктүң ажылчы чоннарының коммунистиг университединге өөренип чораан. 1929 чылдан эгелеп, Тыва араттың революстуг намының Төп Комитединиң секретары болбушаан, ТАР-ның культура яамызының албан-дужаалынга дакпырлап ажылдап чораан. 1933 чылдан эгелеп, ТАРН ТК-ның чиңгине секретарынга, ооң соонда Тыва Республика ССРЭ-ниң составынга кирген соонда, 1944 чылдан эгелеп чуртталгазының сөөлгү хүннеринге чедир партия тыва Обкомунуң бирги секретары болуп, үзүктел чок ажылдаан. Чымыштыг улуг ажылдарга ажылдап чорза-даа, чогаал бижиир салым-чаяанныг болгаш, чогаал ажылындан салдыкпайн келген.

 

Материалды Е. Танованың “Тываның чогаалчылары: намдар-төөгүзү, ажыл-чорудулгазы” (энциклопедиктиг тайылбырлар) деп номундан алган.

(Е. Танова. Писатели Тувы: биографии и творческая деятельность (энциклопедический справочник). Для учителей тувинской литературы. – Кызыл: ОАО “Тываполиграф”, 2013. – 192 с.)