Кюнзегеш Юрий Шойдакович

Кюнзегеш Юрий Шойдакович

Юрий Шойдакович Кюнзегеш 1927 чылдың октябрь 17-де Тожу кожуунда Арбак деп черге төрүттүнген.

Тоора-Хемниң эге, Кызылдың № 2 ортумак школазын, Абаканның башкы институдун, Москвада М. Горький аттыг литература институдунуң чанында Дээди курстарны дооскан.

«Тываның аныяктары», «Шын» солуннарга корректорлап, литературлуг ажылдакчы бооп, 1951 чылдан эгелээш, 1989 чылга чедир Тываның ном үндүрер черинге редакторлап, ооң соонда кол редакторунга үзүткел чок 40 чыл иштинде ажылдаан. Сөөлгү чылдарда «Улуг-Хем» сеткүүлүнүң поэзия килдизинге редакторлап ажылдап чораан.

 

Материалды Е. Танованың “Тываның чогаалчылары: намдар-төөгүзү, ажыл-чорудулгазы” (энциклопедиктиг тайылбырлар) деп номундан алган.

(Е. Танова. Писатели Тувы: биографии и творческая деятельность (энциклопедический справочник). Для учителей тувинской литературы. – Кызыл: ОАО “Тываполиграф”, 2013. – 192 с.)