Сувакпит Олег Өдербеевич

Сувакпит Олег Өдербеевич

Олег Өдербеевич Сувакпит 1926 чылдың май 9-та Чөөн-Хемчик кожууннуң Баян-Дугайга төрүттүнген.
Чадаананың чеди чыл школазын, Тываның хөгжүм-шии театрының чанында театр-студиязын, BJIKCM ТК-ның Дээди школазын, М. Горький аттыг литература институдунуң чанында дээди курстарны, Москвага партияның Дээди школазын дооскан.

«Сылдысчыгаш», «Тываның аныяктары» солуннарны редакторлап, СЭКП Тыва обкомунга инструкторлап, 1971 чылдан 1980 чылга чедир Тываның Чогаалчылар эвилелиниң баштаар черин даргалап, ооң соонда консультантылап ажылдап чораан. Шүлүкчү, очулдурукчу. Чогаалдарының хой кезии бичии уругларга тураскааттынган.

 

 

Материалды Е. Танованың “Тываның чогаалчылары: намдар-төөгүзү, ажыл-чорудулгазы” (энциклопедиктиг тайылбырлар) деп номундан алган.

(Е. Танова. Писатели Тувы: биографии и творческая деятельность (энциклопедический справочник). Для учителей тувинской литературы. – Кызыл: ОАО “Тываполиграф”, 2013. – 192 с.)