Салчак Самба-Люндуп Көк-Каракович

Салчак Самба-Люндуп Көк-Каракович

Салчак Көк-Каракович Самба-Люндуп 1916 чылдың декабрь 31-де Бай-Тайга кожууннуң Көп-Сөөкке төрүттүнген. Бижик-билигге боду өөренип алган. Москвага Чөөк чүк ажылчы чоннарының Коммунистиг универсидедин дооскан, М. Горький аттыг литература институдунга өөренип чораан.

«Аревэ шыны» солунун редакторлап, ТАР Биче хурал Президиумунуң секретары бооп. Тываның каттышкан парлалга черин эргелекчилеп, Тываның ном үндүрер черин директорлап, «Шын» солунну редакторлап ажылдап чораан.

Чогаал ажылын 1937 чылда эгелээн. Элээн хөй шүлүктерни, очерктерни бижээн. Ооң «Төрээн чуртум», «Тайбың», «Колхоз оруун шилип алдым», «Селемем», «Болгария дугайында шүлүктер», «Чүрээм билди» дээн ышкаш шүлүктери, шүлүглелдери республика солуннарынга парлаттынган. Ол А. Пушкинниң «Капитан уруу», Н. Гогольдуң «Ревизор», Катаевтиң «Полктуң оглу» деп чогаалдарын тыва дылче очулдурган.

ССРЭ-ниң Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү, Тыва АССР-ниң культуразының алдарлыг ажылдакчызы.

С.К.-К. Самба-Люндуп 1981 чылдың февраль 6-да мөчээн.

 

Материалды Е. Танованың “Тываның чогаалчылары: намдар-төөгүзү, ажыл-чорудулгазы” (энциклопедиктиг тайылбырлар) деп номундан алган.

(Е. Танова. Писатели Тувы: биографии и творческая деятельность (энциклопедический справочник). Для учителей тувинской литературы. – Кызыл: ОАО “Тываполиграф”, 2013. – 192 с.)