Тамба Салчак Өдекеевич

Тамба Салчак Өдекеевич

Салчак Өдекеевич Тамба 1918 чылдың март 15-те Каа-Хем кожууннуң Оштан деп черге төрүттүнген. Чайлаг школазының эге клазын доозуп алгаш, Алтайның Ойрот-Тура (Горно-Алтайск) хоорайга кодээ ажыл-агый техникумун база Кызылга совет-партия школазын дооскан. Башкылап, партия ажылдарынга ажылдап чораан. 1951 чылдан эгелеп, «Шын» солунга чогаал ажылдакчызы бооп 28 чыл ажылдаан.

 

Материалды Е. Танованың “Тываның чогаалчылары: намдар-төөгүзү, ажыл-чорудулгазы” (энциклопедиктиг тайылбырлар) деп номундан алган.

(Е. Танова. Писатели Тувы: биографии и творческая деятельность (энциклопедический справочник). Для учителей тувинской литературы. – Кызыл: ОАО “Тываполиграф”, 2013. – 192 с.)