Сүрүң-оол Салим Сазыгович

Сүрүң-оол Салим Сазыгович

Салим Сазыгович Сүрүң-оол 1924 чылдың апрель 15-те Барыын-Хемчик кожууннуң Акка төрүттүнген.

Кызыл-Мажалыктың эге школазынга, Кызылдың башкы техникумунга, совет партия школазынга өөренип, Кызылдың күрүнениң педагогика институдун дооскан. Республиканың школаларынга башкылап, СЭКП обкомунга инструкторлап, Тываның ном үндүрер черин директорлап, Тыва АССР-ниң Чогаалчылар эвилелиниң харыысалгалыг секретарынга, Тываның дыл литература болгаш төөгүнүң эртем-шинчилел институдунуң дыл секторунга эртем ажылдакчызы болуп ажылдап чораан.