Донгак Эдуард Люндупович

Донгак Эдуард Люндупович

Эдуард Люндупович Донгак 1941 чылдың март 1-де Өвүр кожууннуң Дус-Дагга төрүттүнген.

Торгалыг ортумак школазын, Кызылдың башкы училищезин дооскан.

Школаларга башкылап, «Тываныӊ аныяктары», «Шын» солуннарга, Тываныӊ телерадиокомитединге корреспондентилеп, Республиканың Чогаалчылар эвилелинге консультантылап, ол организацияныӊ харыысалгалыг секретары болуп ажылдап, дараазында чылдарда Тываныӊ ном үндүрер черинге редакторлап, кол редакторлап ажылдап чораан. Прозачы, журналист.

 

 

Материалды Е. Танованың “Тываның чогаалчылары: намдар-төөгүзү, ажыл-чорудулгазы” (энциклопедиктиг тайылбырлар) деп номундан алган.

(Е. Танова. Писатели Тувы: биографии и творческая деятельность (энциклопедический справочник). Для учителей тувинской литературы. – Кызыл: ОАО “Тываполиграф”, 2013. – 192 с.)