Ирбижей Чечен Бай-Караевич

Ирбижей Чечен Бай-Караевич

Чечен Бай-Караевич Ирбижей 1942 чылдың июнь 12-де Улуг-Хем кожууннуң Баян-Колга төрүттүнген.

Кызылдың № 2 ортумак школазын, Москвада М. Горький аттыг литература институдун дооскан.

Ажылчын базымын Таджикистанда Вахт шынаазында геология экспедициязындан эгелээн. Баян-Колга малчыннап, трактористеп, Терлиг-Хаяның мөңгүн суу болбаазырадыр бүдүрүлгезинге, Тыва-кобальт комбинадынга чер өрүмнекчизи болуп ажылдап чораан. 1986 чылдан эгелеп, журналистика ажылынче шилчээн. «Тываның аныяктары», «Деткимче», «Таңды-Уула» солуннарга корреспондентилеп ажылдап чораан. Шүлүкчү болгаш прозачы.

 

Материалды Е. Танованың “Тываның чогаалчылары: намдар-төөгүзү, ажыл-чорудулгазы” (энциклопедиктиг тайылбырлар) деп номундан алган.

(Е. Танова. Писатели Тувы: биографии и творческая деятельность (энциклопедический справочник). Для учителей тувинской литературы. – Кызыл: ОАО “Тываполиграф”, 2013. – 192 с.)