Эренчин Василий Лудупович

Эренчин Василий Лудупович

Василий Лудупович Эренчин 1917 чылдыӊ февраль 17-де Таӊды кожууннуӊ Калбак-Хады деп черге төрүттүнген. Чаа тыва бижикке өөренип алгаш, Даг-Алтайныӊ Ойрот-Тура хоорайга башкы техникумун дооскан. Оон келгеш, Шагаан-Арыгга, Эрзинге, Тес-Хемге болгаш өске-даа школаларга башкылап, школа директорлап ажылдап чораан. Ол Тыва Республиканыӊ тудуг болгаш үлетпүр яамызынга, Сыстыг-Хем ыяш ажыл-агыйын директорлап, ооӊ соонда нам ажылынга ажылдап, кожком секретарлап ажылдап чораан, чуртталгазыныӊ сөөлгү чылдарында «Шын» солуннуӊ корреспондентизи бооп ажылдап чораан. Оон очерктери, чечен чугаалары солуннарга, «Улуг-Хем» сеткүүлге парлаттынып турган.

 

 

Материалды Е. Танованың “Тываның чогаалчылары: намдар-төөгүзү, ажыл-чорудулгазы” (энциклопедиктиг тайылбырлар) деп номундан алган.

(Е. Танова. Писатели Тувы: биографии и творческая деятельность (энциклопедический справочник). Для учителей тувинской литературы. – Кызыл: ОАО “Тываполиграф”, 2013. – 192 с.)