Монгуш Василий Бора-Хөөевич

Монгуш Василий Бора-Хөөевич

Василий Бора-Хевевич Монгуш 1935 чылдыӊ декабрь 17-де Чөөн-Хемчик кожууннуӊ Хөндергей сумузунуӊ Кажаалыг аксынга төрүттүнген. Чадаананыӊ № 1 школазын, Москваныӊ М. Ломоносов аттыг күрүне университединиӊ журналистика факультедин дооскан.

«Тываныӊ аныяктары» солуннуӊ редактору, «Тувинская правда» солуннуӊ корреспондентизи, Бугү Эвилел радиозунуӊ Тывада тускай корреспондентизи болуп ажылдааш, 1971 чылдан эгелеп 1986 чылга чедир Тываныӊ ном үндүрер чериниӊ директорунга, дараазында чылдарда Тыва Республиканыӊ Күрүнениӊ телерадиокомпаниязыныӊ даргазыныӊ оралакчызынга ажылдаан. Сатирик, юморист, очулдурукчу, журналист.

 

Материалды Е. Танованың “Тываның чогаалчылары: намдар-төөгүзү, ажыл-чорудулгазы” (энциклопедиктиг тайылбырлар) деп номундан алган.

(Е. Танова. Писатели Тувы: биографии и творческая деятельность (энциклопедический справочник). Для учителей тувинской литературы. – Кызыл: ОАО “Тываполиграф”, 2013. – 192 с.)