Монгуш Өлчей-оол Кунгаевич

Монгуш Өлчей-оол Кунгаевич

Өлчей-оол Кунгаевич Монгуш 1934 чылдыӊ декабрь 22-де Улуг-Хем кожууннуӊ Ак-Хемге төрүттүнген.

Эге класс дооскаш, дараазында бот өөредилге-биле эртем чедип алган.

 

Материалды Е. Танованың “Тываның чогаалчылары: намдар-төөгүзү, ажыл-чорудулгазы” (энциклопедиктиг тайылбырлар) деп номундан алган.

(Е. Танова. Писатели Тувы: биографии и творческая деятельность (энциклопедический справочник). Для учителей тувинской литературы. – Кызыл: ОАО “Тываполиграф”, 2013. – 192 с.)