Парлаттынып үнген чогаалдары
  1. БҮЗҮРЕЛ. БҮЗҮРЕЛ ШҮЛҮКТЕР, БАЛЛАДАЛАР. - ТЫВАНЫҢ НОМ ҮНДҮРЕР ЧЕРИ КЫЗЫЛ, 1978
  2. ДУРУЯАЛАР УЖУП ТУРДА…. ДУРУЯАЛАР УЖУП ТУРДА… тоожу. - Кызыл: Тыва Республиканың “Сылдысчыгаш” уруглар солунунуң редакциязы, 2007
  3. Кижилерге ынаам кончуг. Кижилерге ынаам кончуг шүлүктер, шүлүглелдер. - Кызыл: “Улуг-Хем” сеткүүлдүӊ редакциязы, 2005
  4. САЛЫМ ААГЫ. САЛЫМ ААГЫ тоожу. - Кызыл, 2000
  5. Уян ырым. Уян ырым ЫРЫ БОЛГАН ШҮЛҮКТЕР, КОЖАМЫК АЯННЫГ ШҮЛҮГЛЕЛДЕР, ВЕРЛИБРЛЕР. - Компьютерный центр редакции газеты “Тыва Республика”, 2001
  6. ЧУРТТААР, ЧУРТТААР…. ЧУРТТААР, ЧУРТТААР… Тоожу, чечен чугаа. - Кызыл: Типография КЦО «Аныяк», 2003
  7. Шалың. Шалың шүлүктер. - ТЫВАНЫҢ НОМ ҮНДҮРЕР ЧЕРИ КЫЗЫЛ, 1990
  8. ЭРЕТОТ. ЭРЕТОТ Шүлүктээн тоол. - Кызыл: Тыва Республиканың «Сылдысчыгаш» уруглар солунунуң редакциязы, 2007