Ыры апарган шүлүктериниң сөзүлелдери

Ыры апарган шүлүктери:

Ыры апарган шүлүктери:

 1. Мени сагын (аялгазы Б. Чүльдүм-Сүрүңнүү)
 2. Өскээр баспас оруувус (аялгазы Б. Чүльдүм-Сүрүңнүү)
 3. Чурттап чоруул (аялгазы Б. Чүльдүм-Сүрүңнүү)
 4. Кызыл хүннүг кежээ (аялгазы В. Серненнии)
 5. Чурттазын (аялгазы Б. Чүльдүм-Сүрүңнүү)
 6. Хырбача (аялгазы В. Сереннии)
 7. Тыва чуртум (аялгазы Б. Чүльдүм-Сүрүңнүү)
 8. Алаш хемниң аялгазы (аялгазы Б. Чүльдүм-Сүрүңнүү)
 9. Төрээн уям (аялгазы Б. Чүльдүм-Сүрүңнүү)
 10.  Манап чор мен (Ынакшылдыӊ ыры) (аялгазы Д. Хүреш-оолдуу)
 11.  Болчагда (Айдыӊ кежээ) (аялгазы Б. Чамбаттыы)
 12.  Чештингени ол-ла чоор бе (аялгазы А. Тановтуу)
 13. Бай-Тайгам (аялгазы Б. Чүльдүм-Сүрүңнүү)
 14. Кызыл (аялгазы В. Сереннии)
 15. Уян ырым сен (аялгазы Б. Чүльдүм-Сүрүңнүү)
 16. Кадай дилээш (аялгазы В. Сереннии)

Тыва Республиканың алдарлыг артистери Станислав Ириль, Луиза Мортай-оол ырлап күүсеткеннер.

Ыры апарган шүлүктериниң даңзызы